Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen

Dây điện mềm, dây điện cứng, các loại đơn và đôi, Dây điện dân dụng

Chuyên phân phối dây điện như: Dây điện dân dụng, dây 2 lõi, dây 3 lõi, dây điện cadivi, dây điện trần phú, dây điện sino, vinacap
Liên Hệ Mobile: 0981 8888 18 - 0981 55 8668 - 0936 55 9898
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x10mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x10mm2

25.523 VND
Dây tròn đặc 5 ruột Cadisun 5x1.5mm2

Dây tròn đặc 5 ruột Cadisun 5x1.5mm2

24.997 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.0mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.0mm2

3.012 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x2.5mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x2.5mm2

15.454 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x1.5mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x1.5mm2

9.771 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x1mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x1mm2

6.948 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x0.75mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x0.75mm2

5.458 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x0.5mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x0.5mm2

4.075 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x0.3mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x0.3mm2

2.871 VND
Dây tròn đặc 2 ruột Cadisun 2x1.5mm2

Dây tròn đặc 2 ruột Cadisun 2x1.5mm2

10.928 VND
Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x10mm2

Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x10mm2

25.471 VND
Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x6mm2

Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x6mm2

15.393 VND
Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x4mm2

Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x4mm2

10.406 VND
Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x1.5mm2

Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x1.5mm2

4.072 VND
Dây Cadisun súp dính VCmD 2x0.5mm2

Dây Cadisun súp dính VCmD 2x0.5mm2

3.412 VND
Dây Cadisun súp dính VCmD 2x0.75mm2

Dây Cadisun súp dính VCmD 2x0.75mm2

4.792 VND
Dây Cadisun súp dính VCmD 2x1.5mm2

Dây Cadisun súp dính VCmD 2x1.5mm2

8.725 VND
Dây Cadisun súp dính VCmD 2x2.5mm2

Dây Cadisun súp dính VCmD 2x2.5mm2

13.705 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x0,5mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x0,5mm2

1.657 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x0,75mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x0,75mm2

2.322 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.5mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.5mm2

4.365 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x2.5mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x2.5mm2

6.968 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x5mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x5mm2

13.589 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x4mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x4mm2

11.090 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x6mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x6mm2

16.329 VND
Dây tròn đặc 4 ruột Cadisun 4x1.5mm2

Dây tròn đặc 4 ruột Cadisun 4x1.5mm2

20.089 VND
Dây tròn đặc 5 ruột Cadisun 5x2.5mm2

Dây tròn đặc 5 ruột Cadisun 5x2.5mm2

39.060 VND
Dây tròn đặc 3 ruột Cadisun 3x2.5mm2

Dây tròn đặc 3 ruột Cadisun 3x2.5mm2

24.069 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x6mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x6mm2

34.974 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x4mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x4mm2

24.031 VND
Vật tư điện, dây điện
Hệ thống cáp điện