Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen

Dây điện đơn mềm 2, 3, 4, 5 ruột, Dây điện dân dụng

Dây điện đơn mềm dùng để sử dụng dẫn điện cho các dụng cụ dẫn điện trong nhà, đấu nối các thiết bị điện dân dụng có công suất vừa và nhỏ
Vật tư điện, dây điện
Hệ thống cáp điện