Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen

Dây điện mềm, dây điện cứng, các loại đơn và đôi, Dây điện

Chuyên phân phối dây điện như: Dây điện dân dụng, dây 2 lõi, dây 3 lõi, dây điện cadivi, dây điện trần phú, dây điện sino, vinacap
Liên Hệ Mobile: 0981 8888 18 - 0981 55 8668 - 0936 55 9898
Dây Cadisun súp dính VCmD 2x0.5mm2

Dây Cadisun súp dính VCmD 2x0.5mm2

3.812 VND
Dây Cadisun súp dính VCmD 2x0.75mm2

Dây Cadisun súp dính VCmD 2x0.75mm2

5.414 VND
Dây Cadisun súp dính  VCmD 2x1.0mm2

Dây Cadisun súp dính VCmD 2x1.0mm2

6.773 VND
Dây Cadisun súp dính VCmD 2x2.5mm

Dây Cadisun súp dính VCmD 2x2.5mm

15.199 VND
Dây Súp dính CaDiSun VCmD 2x1.5

Dây Súp dính CaDiSun VCmD 2x1.5

9.483 VND
Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x6.0mm2

Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x6.0mm2

18.404 VND
Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x2.5mm2

Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x2.5mm2

7.608 VND
Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x4.0mm2

Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x4.0mm2

12.305 VND
Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x1.5mm2

Dây Cadisun đơn cứng VCSH 1x1.5mm2

4.791 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x10mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x10mm2

32.079 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x6,0mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x6,0mm2

18.176 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x4,0mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x4,0mm2

12.056 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x2.5mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x2.5mm2

7.633 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.5mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.5mm2

4.681 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.0mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.0mm2

3.302 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x0,75mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x0,75mm2

2.652 VND
Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x0,5mm2

Dây Cadisun đơn mềm VCSF 1x0,5mm2

1.873 VND
DÂY MỀM TRÒN 2 RUỘT VCTF 2x0.75 CaDiSun

DÂY MỀM TRÒN 2 RUỘT VCTF 2x0.75 CaDiSun

6.949 VND
DÂY MỀM TRÒN 2 RUỘT VCTF 2x1.0 CADISUN chính hãng giá rẻ

DÂY MỀM TRÒN 2 RUỘT VCTF 2x1.0 CADISUN chính hãng giá rẻ

8.412 VND
Dây 2 ruột mềm tròn CADISUN VCTF 2x1.5

Dây 2 ruột mềm tròn CADISUN VCTF 2x1.5

11.568 VND
Dây 2 ruột mềm tròn CADISUN VCTF 2x2.5

Dây 2 ruột mềm tròn CADISUN VCTF 2x2.5

18.461 VND
Dây 2 ruột mềm tròn CADISUN VCTF 2x4.0

Dây 2 ruột mềm tròn CADISUN VCTF 2x4.0

28.406 VND
Dây 2 ruột mềm tròn CADISUN VCTF 2x6.0

Dây 2 ruột mềm tròn CADISUN VCTF 2x6.0

42.318 VND
Dây điện tròn đặc 2 đôi

Dây điện tròn đặc 2 đôi

3.000 VND
Dây tròn đặc 5 ruột Cadisun 5x1.5mm2

Dây tròn đặc 5 ruột Cadisun 5x1.5mm2

24.997 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x2.5mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x2.5mm2

15.454 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x1.5mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x1.5mm2

9.771 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x1mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x1mm2

6.948 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x0.75mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x0.75mm2

5.458 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x0.5mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x0.5mm2

4.075 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x0.3mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x0.3mm2

2.871 VND
Dây tròn đặc 2 ruột Cadisun 2x1.5mm2

Dây tròn đặc 2 ruột Cadisun 2x1.5mm2

10.928 VND
Dây tròn đặc 4 ruột Cadisun 4x1.5mm2

Dây tròn đặc 4 ruột Cadisun 4x1.5mm2

20.089 VND
Dây tròn đặc 5 ruột Cadisun 5x2.5mm2

Dây tròn đặc 5 ruột Cadisun 5x2.5mm2

39.060 VND
Dây tròn đặc 3 ruột Cadisun 3x2.5mm2

Dây tròn đặc 3 ruột Cadisun 3x2.5mm2

24.069 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x6mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x6mm2

34.974 VND
Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x4mm2

Dây Cadisun 2 ruột mềm VCTFK 2x4mm2

24.031 VND