Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen

Dây điện tròn đặc 2, 3, 4,5 ruột, Dây điện

Dây điện tròn đặc làm dây nguồn cho các thiết bị điện gia dụng và công nghiệp có khả năng lưu động tốt.