Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen

Đế âm, đế nổi Roman, Thiết bị điện Roman

Đế âm, đế nổi Roman, đế chống thấm nước được dùng để chôn tường hoắc gắn nổi trong các công trình. Đế chống thấm nước thường được dùng trong nhà tắm, nhà bếp và nhưng khu vực gần nguồn nước.