Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm SINO SP, Máng ghen SINO 60x22mm

Máng ghen có nắp 60x22mm SINO SP làm bằng nhựa chất lượng tốt, có lắp đậy giúp bảo vệ dây của bạn.

Giá bán: 60.800 VND
Đặt mua Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm SINO SP04.35511222 - 04.35510427 - 0978 266 232 - 0936 559898
Nếu bạn ngại đặt mua hãy gọi điện chúng tôi sẽ giúp bạn!
đổi hàng Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm SINO SP Giao hàng Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm SINO SP Trả tiền Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm SINO SP Vận chuyển Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm SINO SP

Mr Nguyễn Xuân Thái
Mobile: 0961072024
Chuyên gia hệ thống điện

Thông tin Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm SINO SP

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm SINO SP

Máng ghen có nắp 60x22mm SINO SP làm bằng nhựa chất lượng tốt, có lắp đậy giúp bảo vệ dây của bạn

Máng ghen có nắp 60x22mm SINO SP làm bằng nhựa chất lượng tốt, có lắp đậy giúp bảo vệ dây của bạnMáng ghen có nắp 60x22mm SINO SP làm bằng nhựa chất lượng tốt, có lắp đậy giúp bảo vệ dây của bạn 

    ĐẶT MUA SẢN PHẨM TẠI WEBSITE

    Điện thoại: 04.35511222 - 04.35510427

ống dẹt khác có thể bạn quan tâm?

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm VANLOCK

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60x22mm VANLOCK

52.800 VND
Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x40mm VANLOCK

Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x40mm VANLOCK

90.600 VND
Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x60mm VANLOCK

Máng ghen luồn dây điện có nắp 80x60mm VANLOCK

139.000 VND
Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x40mm SINO SP

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100x40mm SINO SP

120.000 VND
Máng ghen luồn dây điện có nắp 15x10mm SINO SP

Máng ghen luồn dây điện có nắp 15x10mm SINO SP

9.600 VND
Máng ghen luồn dây điện có nắp 39x18mm SINO SP

Máng ghen luồn dây điện có nắp 39x18mm SINO SP

31.000 VND
Máng ghen luồn dây điện có nắp 24x14mm SINO SP

Máng ghen luồn dây điện có nắp 24x14mm SINO SP

17.200 VND

LẮP ĐẶT, HƯỚNG DẪN Ống luồn dây