Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen
9/10

Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC 1x, Cáp điện