Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen
9/10

Cáp điện lực 1 đến 5 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bằng nhựa PVC, Cáp điện