Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen
ống đàn hồi - ruột gà sử dụng bảo vệ dây bên trong có tác dụng chống cháy, chống chuột và oxi hóa của môi trường giữ cho dây điện, dây mạng luôn được bảo vệ