Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen
Cáp mạng Cat5e, Cat6 UTP, Cat6A UTP Commscope AMP, Alantek, Belden, Legrand, Vinacap, lS Vina

Dây điện thoại 2x2x0.5 sino, Vinacap

Cáp đồng trục RG6, RG11, 5C-FB Alantek, LS, Belden

Patch panel cat5 24 ports, 48 ports Commscope, Legrand, Belden

Mặt Wallplate 1 cổng, 2 cổng Commscope, Legrand, Sino, Belden

Nhân mạng cat5e, cat6 Commscope, Legrand, Belden

Dây nhảy cat5 Cat6 1.5m, 2.1m, 3m Commscope, LS, Legrand

Hạt mạng cat5e, cat6 Commscope, LS

Kìm mạng cat5e, Cat6 Commscope, Tool nhấn mạng
JW118A

JW118A

48.300 VND
R3K00A

R3K00A

736.000 VND
R3V58A

R3V58A

289.800 VND
JW629A

JW629A

1.645.650 VND
R3V46A

R3V46A

7.412.900 VND
R3J16A

R3J16A

289.800 VND
R2H28A

R2H28A

7.180.600 VND
JW047A

JW047A

289.800 VND
JZ031A

JZ031A

14.879.850 VND
JW325A

JW325A

15.344.450 VND
JW118A

JW118A

48.300 VND
J9783A

J9783A

5.336.000 VND
JL258A

JL258A

15.642.300 VND
JL254A

JL254A

46.562.350 VND
JL253A

JL253A

31.589.350 VND
JL260A

JL260A

34.912.850 VND
JL259A

JL259A

19.949.050 VND
JL357A

JL357A

51.732.750 VND
JL355A

JL355A

41.401.150 VND
JL356A

JL356A

34.012.400 VND
JL354A

JL354A

28.146.250 VND
J9772A

J9772A

26.073.950 VND
J9775A

J9775A

15.613.550 VND
J9773A

J9773A

12.897.250 VND
J9776A

J9776A

8.953.900 VND
J9774A

J9774A

5.691.350 VND
J9777A

J9777A

5.649.950 VND
J9778A

J9778A

25.668.000 VND
J9781A

J9781A

10.631.750 VND
J9779A

J9779A

11.450.550 VND
J9782A

J9782A

6.494.050 VND
JL070A

JL070A

8.894.100 VND
J9780A

J9780A

4.926.600 VND
JX990A

JX990A

736.000 VND
JW046A

JW046A

289.800 VND
R3K01A

R3K01A

736.000 VND
JW629A

JW629A

1.645.650 VND
R3K00A

R3K00A

736.000 VND
Cáp mạng cat5e Belden

Cáp mạng cat5e Belden

2.190.000 VND
Cáp mạng cat5e LS

Cáp mạng cat5e LS

1.590.909 VND
Cáp mạng cat6 UTP LS

Cáp mạng cat6 UTP LS

2.350.000 VND