Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen
9/10

Cung cấp tủ mạng - tủ Rack chất lượng, Tủ - Thang máng