Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen
Phân phối ống tròn cứng, ống tròn cứng luồn dây điện thường được sử dụng để bảo vệ dây dẫn điện với khả năng chống cháy lan và tự dập tắt ngọn lửa