Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen
Dây điện tròn đặc làm dây nguồn cho các thiết bị điện gia dụng và công nghiệp có khả năng lưu động tốt.