Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen
Dây điện tròn đặc làm dây nguồn cho các thiết bị điện gia dụng và công nghiệp có khả năng lưu động tốt.
9/10

Dây điện tròn đặc 2, 3, 4,5 ruột, Dây điện