Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen
9/10

Cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, Cáp điện